Ako pri akútnom zdravotnom probléme

1. osobne na adrese ambulancie prostredníctvom elektronickej čakárne zaradenie do poradia v čase ordinačných hodín určených pre akútnych pacientov
2. elektronicky zaradenie do poradia v čase ordinačných hodín určených pre akútnych pacientov prostredníctvom www.zdravieonline.skAko sa objednať na preventívnu prehliadku, zdravotnú spôsobilosť na prácu, vodičský preukaz, zbrojný preukaz, potravinový preukaz 

1. osobne na adrese ambulancie u asistentky

2. telefonické objednanie alebo objednanie emailom

+421 948 634673 , info@doktormalinovo.skAko si objednať recept

1. osobne na adrese ambulancie u asistentky
2. objednanie cez aplikáciu Signal.org

Recept na lieky, ktoré dlhodobo užívate a súčasne máte odporúčanie od príslušného špecialistu, nie staršie ako 12 mesiacov, s výnimkou psychotropných liekov (lieky na úzkosť a pod.).

Ak nebude možné recept odoslať elektronicky, vyzdvihnutie receptov na adrese ambulancie u asistentky.