Sme profesionálne centrum s nadštandardným vybavením, ktoré ponúka komplexné riešenia pre pacientov v odbore všeobecné lekárstvo pre dospelých. Kvalitné prístrojové vybavenie EKG, CRP, ABI-BOSO nám pomáhajú efektívnejšie diagnostikovať Váš zdravotný stav. Príjemný a ústretový personál s citlivým prístupom, rovnako ako útulné prostredie so službami modernej čakárne (ZdravieOnline) sa postarajú o príjemný pocit pre každého. Možnosť bezplatného on-line objednania na preventívnu prehliadku a prehliadku pre zamestnancov prostredníctvom objednávkového formulára.

„Naším poslaním je poskytnúť pacientovi služby na najvyššej možnej profesionálnej úrovni.
Snažíme sa vždy vcítiť do role pacienta a poskytnúť mu všetko tak, ako by sme chceli aby to bolo poskytované nám„.  

V prípade, že máte záujem o naše služby môžete nás kontaktovať osobne, telefonicky alebo e-mailom.

Preventívna prehliadka


Zákonná PP je bezplatná, hradená zo zdravotného poistenia.

Periodicita raz za 2 roky, u darcov krvi raz za rok.

NÁPLŇ:

 • anamnéza,
 • fyzikálne vyšetrenie, vrátanie krvného tlaku, pulzu, výšky, hmotnosti, BMI (body mass index)
 • kontrola stavu očkovania
 • moč chemicky + sediment
 • odporúčanie na gynekologickú preventívnu prehliadku u žien

Nad 40 rokov:

 • odbery: sedimentácia (FW), krvný obraz, glykémia, kreatinín, cholesterol, triacylglyceroly, ALT
 • EKG
 • stolica na okultné (skryté) krvácanie (poistenci VŠZP a UNION)
 • odporúčanie na urologickú PP u mužov, ak sa v prvostupňovom príbuzenstve vyskytol karcinóm prostaty
 • mamografické vyšetrenie prsníkov u žien vo veku 40 ­ 69 rokov
 • stratifikácia kardiovaskulárneho rizika systémom SCORE (poistenci VŠZP)

Nad 50 rokov:

 • odbery: sedimentácia (FW), krvný obraz, glykémia, kreatinín, cholesterol, triacylglyceroly, ALT
 • EKG stolica na okultné (skryté) krvácanie
 • odporúčanie na preventívnu kolonoskopiu
 • odporúčanie na urologickú preventívnu prehliadku u mužov každé 3 roky
 • vyšetrenie ciev (artérií) prístrojom BOSO ABI (pre poistencov VŠZP)
 • stratifikácia kardiovaskulárneho rizika systémom SCORE (poistenci VŠZP)

U žien nad 65 rokov a mužov nad 70 rokov odporúčanie k špecialistovi, ktorý naindikuje denzitometrické vyšetrenie (ortopéd, reumatológ, gynekológ, endokrinológ).

Predoperačné vyšetrenie


Realizujeme komplexnú predoperačnú prípravu na základe odborného usmernenia MZSR č. 12826/2014-SZ. Predoperačné vyšetrenie je bezplatné, hradené z verejného zdravotného poistenia. Pokiaľ operačný zákrok nie je hradený zdravotnou poisťovňou, potom predoperačné vyšetrenie tiež nie je hradené zdravotnou poisťovňou (napr. niektoré plastické operácie....).

Posudzovanie zdravotnej spôsobilosti vo vzťahu k práci


Vykonávame lekárske preventívne prehliadky vo vzťahu k práci u osôb, ktorých práca je zaradená do 1. alebo 2. kategórie.     
1) Práce vo výškach (nad 1,5 metra)
2) Práca so zobrazovacou jednotkou (PC, laptop, monitor, televízor ... )
3) Nočná práca – resp. práca na zmeny
4) Práca vodiča z povolania – vedenie motorových vozidiel  
5) Práca s bremenami
 

Preventívne prehliadky vo vzťahu k práci doporučujeme zamestnávateľom na zabezpečenie zákonných povinností pri ochrane a starostlivosti o zdravie pri práci. Rovnako aj fyzická osoba - podnikateľ, ktorá nezamestnáva iné fyzické osoby (SZČO), sa musí podrobiť lekárskej preventívnej prehliadke vo vzťahu k práci.

Podrobnosti sú uvedené na stránke Úradu verejného zdravotníctva SR www.uvzsr.sk, časť:
- Preventívne pracovné lekárstvo
- Pracovná zdravotná služba
- Zoznam lekárov a verejných zdravotníkov s určenou špecializáciou


Náklady, ktoré vznikli pri posudzovaní zdravotnej spôsobilosti na prácu, uhrádza zamestnávateľ alebo fyzická osoba - podnikateľ, ktorá nezamestnáva iné fyzické osoby (SZČO).

Odporúčaná literatúra a zákonné normy:
1) Zákon č. 204/2014 Z.z., zákon č. 355/2007 Z.z., zákon č. 124/2006 Z. z., zákon č. 132/2010 Z.z.
2) Vestník MZ SR z 29.1.2014 ročník 62 s platnosťou od 1.2.2014 - linka                    
3) Webová stránka Úradu verejného zdravotníctva www.uvzsr.sk


Očkovanie


Povinné očkovanie v dospelosti:

 • Tetanus + záškrt ­ každých 15 rokov

Odporúčané očkovania:

 • Chrípka
 • Žltačka typu A a B
 • Klieštový zápal mozgových blán
 • Vakcína proti pneumokokovej infekcii