„Naším poslaním je poskytnúť pacientovi služby na najvyššej možnej profesionálnej úrovni. Snažíme sa vždy vcítiť do role pacienta a poskytnúť mu všetko tak, ako by sme chceli aby to bolo poskytované nám„.  Sme profesionálne centrum s nadštandardným vybavením, ktoré ponúka komplexné riešenia pre pacientov v odbore všeobecné lekárstvo pre dospelých. Kvalitné prístrojové vybavenie EKG, CRP, ABI-BOSO nám pomáhajú efektívnejšie diagnostikovať Váš zdravotný stav. Príjemný a ústretový personál s citlivým prístupom, rovnako ako útulné prostredie so službami modernej čakárne (ZdravieOnline) sa postarajú o príjemný pocit pre každého. Možnosť bezplatného on-line objednania na preventívnu prehliadku a prehliadku pre zamestnancov prostredníctvom objednávkového formulára.

Predoperačné vyšetrenie

Realizujeme komplexnú predoperačnú prípravu na základe odborného usmernenia MZSR č. 12826/2014-SZ. Predoperačné vyšetrenie je bezplatné, hradené z verejného zdravotného poistenia. Pokiaľ operačný zákrok nie je hradený zdravotnou poisťovňou, potom predoperačné vyšetrenie tiež nie je hradené zdravotnou poisťovňou (napr. niektoré plastické operácie....).


Preventívna prehliadka

Zákonná PP je bezplatná, hradená zo zdravotného poistenia. Periodicita raz za 2 roky, u darcov krvi raz za rok. Náplň PP predstavuje anamnéza, fyzikálne vyšetrenie, vrátanie krvného tlaku, pulzu, výšky, hmotnosti, BMI (body mass index), kontrola stavu očkovania, laboratórne odbery (sedimentácia, krvný obraz, glykémia, kreatinín, cholesterol, triacylglyceroly, ALT), moč chemicky a sediment, vo veku nad 40 rokov EKG, vyšetrenie stolice na okultné krvácanie,  stratifikácia kardiovaskulárneho rizika systémom SCORE (poistenci VŠZP), vo veku nad 50 rokov naviac  vyšetrenie ciev (artérií) prístrojom BOSO ABI (pre poistencov VŠZP), odporúčanie na gynekologickú PP, urologickú PP, resp. iným špecialistom. 

Očkovanie

Povinné očkovanie v dospelosti:

  • Tetanus + záškrt ­ každých 15 rokov

Odporúčané očkovania:

  • Chrípka
  • Žltačka typu A a B
  • Klieštový zápal mozgových blán, meningokokový zápal mozgových blán
  • Vakcína proti pneumokokovej infekcii

    ostatné očkovania do exotických krajín, pre potreby udelenia víz , nerealizujeme

Posudzovanie zdravotnej spôsobilosti vo vzťahu k práci

Vykonávame lekárske preventívne prehliadky vo vzťahu k práci u osôb, ktorých práca je zaradená do 1. alebo 2. kategórie.     
1) Práce vo výškach (nad 1,5 metra)
2) Práca so zobrazovacou jednotkou (PC, laptop, monitor, televízor ... )
3) Nočná práca – resp. práca na zmeny
4) Práca vodiča z povolania – vedenie motorových vozidiel  
5) Práca s bremenami
 

Náklady, ktoré vznikli pri posudzovaní zdravotnej spôsobilosti na prácu, uhrádza zamestnávateľ alebo fyzická osoba - podnikateľ, ktorá nezamestnáva iné fyzické osoby (SZČO).

Posudzovanie spôsobilosti na vedenie motorového vozidla, na držanie streliva a zbrane (zbrojný preukaz)-podlieha aktuálne platnej legislatíve, podľa ktorej, v odôvodnených prípadoch je nutné odosielať pacientov na špecializované vyšetrenia